• Default Alternative Text

  Maszyny pakujące z obsługą maksymalnie 4 zsynchronizowanych osi serwonapędu (Sercos)

  Default Alternative Text

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania

  Wydajna inżynieria stosująca się do zasad konstrukcji modułowej celuje w możliwość maksymalnego ponownego wykorzystania oprogramowania, bez względu na złożoność poszczególnego typu maszyn. Wymaga to w pełni skalowalnego systemu sterowania obejmującego różnego rodzaju wydajności. W całym zakresie wydajności — w skład którego wchodzą zarówno najprostsze aplikacje z 2–4 osiami, jak i złożone procesy pakowania — należy zadbać o pełną mobilność oprogramowania i maksymalny zwrot z inwestycji.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   Najnowsza technologia, także dla tych mniejszych maszyn: „Sterownik ruchu LMC101/zsynchronizowanych osi/Sercos” to przykład architektury bazującej na PacDrive 3, która służy do ekonomicznej automatyzacji niewielkich gabarytowo maszyn pakujących z maksymalnie czterema osiami serwonapędu. Mimo że to podstawowe rozwiązanie opracowane z myślą o nowoczesnej technologii ruchu, udostępnia ono zaawansowane funkcje ruchu, narzędzia i biblioteki przygotowane dla maszyn z nawet 99 osiami.

  • Oferowane korzyści

   • PacDrive 3 opiera się na sprawdzonej technologii ruchu ujednolicającej sterowanie PLC, ruch i robotykę w postaci pojedynczej platformy sprzętowej.
   • Dzięki scentralizowanej architekturze systemu PacDrive 3 jest idealnym rozwiązaniem do sterowania zróżnicowanymi, bazującymi na napędach serwo procesami produkcyjnymi i maszynami pakującymi, a także sprzętem do transportu materiałów i robotyką.
   • PacDrive 3 steruje ponad 80 000 maszyn na całym świecie.
  • Co nas wyróżnia

   • Dzięki swojej skalowalności architektury automatyzacji działające w oparciu o PacDrive 3 można dostosować do zmiennych konfiguracji obsługujących od 0 do 99 zsynchronizowanych osi serwonapędu.
   • PacDrive 3 opracowano przede wszystkim z myślą o maszynach pakujących. Gdy tylko istnieje taka możliwość, w narzędziach i bibliotekach stosuje się powszechnie używaną terminologię wykorzystywaną w branży opakowań.
   • Dostępne są biblioteki oprogramowania rozwiązujące typowe problemy z maszynami pakującymi (na przykład biblioteki zapewniające zgodność z wymogami PackML i Weihenstephan, a także FDA czy PLCopen).