• Default Alternative Text

  Maszyny pakujące z obsługą maksymalnie 16 zsynchronizowanych osi serwonapędu (Sercos)

  Default Alternative Text

  Przed każdą firmą stoją inne wyzwania

  Budowie maszyn pakujących towarzyszy dziś szereg wyzwań. Liczba napędów w każdej maszynie stale rośnie. Dodatkowe utrudnienia wiążą się ze skomplikowanym montażem, okablowaniem i wymogami w zakresie gabarytów szaf. Technologia automatyzacji musi odpowiadać na te potrzeby i oferować elastyczne rozwiązania.

  Oferujemy wsparcie ekspertów przez cały cykl życia maszyny

  Ilustracja, rozwiązania dla kolejnych etapów cyklu życia maszyn, produkcja przemysłowa, sterowanie maszynami.
  • Rozwiązania

   „Sterownik ruchu LMC216/zsynchronizowanych osi/Sercos” to przykład architektury automatyzacji skierowanej do szerokiej gamy maszyn pakujących używających serwonapędów. Wszystkie serwonapędy mogą działać w wielu konfiguracjach. Napęd, system we/wy i bezpieczne wykorzystanie systemu komunikacji Sercos pozwalają ograniczyć okablowanie. Funkcje typowej maszyny pakującej są dostępne za pośrednictwem oprogramowania.
  • Oferowane korzyści

   • PacDrive 3 opiera się na sprawdzonej technologii ujednolicającej sterowanie PLC, ruch i robotykę w postaci pojedynczej platformy sprzętowej.
   • Dzięki scentralizowanej architekturze systemu PacDrive 3 jest idealnym rozwiązaniem do sterowania bazującymi na napędach serwo procesami produkcji i maszynami pakującymi, a także sprzętem do transportu materiałów i robotyką.
   • PacDrive 3 steruje ponad 80 000 maszyn na całym świecie.
  • Co nas wyróżnia

   • Architektury automatyzacji działające na bazie PacDrive 3 można dostosować do konfiguracji obsługujących od 0 do 99 zsynchronizowanych osi serwonapędu.
   • PacDrive 3 opracowano przede wszystkim z myślą o maszynach pakujących. W narzędziach i bibliotekach stosowana jest powszechnie obowiązująca w branży opakowań terminologia.
   • Dostępne są biblioteki oprogramowania rozwiązujące problemy z maszynami pakującymi (na przykład zgodności z wymogami PackML, Weihenstephan, FDA czy PLCopen).