• Default Alternative Text

    Maszyny pakujące z obsługą maksymalnie 16 zsynchronizowanych osi serwonapędu (Sercos)