• View of hospital sign in front of the smart building, hospitals, Architect of efficiency.

  Dostępność zasilania w placówkach służby zdrowia

  Infant in the NICU being monitored, healthcare solutions, patient safety, hospitals.

  Wyzwania

  Zasilanie jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania szpitala — czy to na oddziale intensywnej terapii, czy w sali operacyjnej, czy też w pracowni obrazowania diagnostycznego. Tam, gdzie nie ma niezawodnego zasilania, zagrożone jest życie pacjentów. Personel szpitala potrzebował doświadczonego, skutecznego partnera, który mógłby zaoferować innowacyjne rozwiązania i kompletną architekturę oraz zapewnić maksymalną niezawodność przy jak najkorzystniejszej relacji ceny do wartości.

  • Rozwiązania

   Odpowiedzią na te wyzwania jest zrównoważone rozwiązanie zaprojektowane i zbudowane zgodnie z przetestowaną, zweryfikowaną i udokumentowaną architekturą. Należy do nich system monitorowania dający się łatwo zainstalować, zapewniający maksymalną nizawodność i usprawniający bieżącą obsługę techniczną.

  • Oferowane korzyści

   Fundamentem wysokiej dostępności w służbie zdrowia jest inteligentna infrastruktura: zaprojektowana, przetestowana i zweryfikowana specjalnie z myślą o placówkach medycznych. Infrastruktura taka integruje wszystkie aspekty bezpiecznego, niezawodnego systemu zasilania, w tym odrębne układy obsługujące najbardziej krytyczne środowiska. Całe rozwiązanie jest skalowalne i otwarte na różne urządzenia oraz protokoły.

   Może pomóc w zapewnieniu wysokiej dostępności energii przy stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych, a także w optymalizacji kosztów operacyjnych w całym cyklu życia budynku.

  • Co nas wyróżnia

   Oto najważniejsze cechy naszych systemów:

   • Przetestowane, zweryfikowane i udokumentowane rozwiązanie, w którym wszystkie komponenty zostały przetestowane razem, a wyniki oceniane są na poziomie całego systemu, nie poszczególnych komponentów.
   • Jeden dostawca wszystkich kluczowych komponentów architektury elektrycznej, jeden partner odpowiedzialny za projekt i jeden punkt kontaktu. Taki model współpracy znacznie ułatwia wykrywanie i eliminowanie problemów.
   • Możliwość opracowywania badań i audytów niezawodności.

  Korzyści

  • Nieostre zdjęcie dwóch pielęgniarek pchających łóżko szpitalne na korytarzu, rozwiązania dla służby zdrowia, szpitale

   • Niezawodność na poziomie sięgającym 99,999%.
  • Wąsokokątne zdjęcie lekarza i pielęgniarki biegnących w korytarzu zielonego szpitala, bezpieczeństwo pacjentów, szpitale, rozwiązania dla służby zdrowia

   • Większa niezawodność układu zasilania awaryjnego.
  • Pielęgniarka uśmiechająca się do obiektywu w trakcie mycia rąk przed operacją w szpitalu, rozwiązania dla służby zdrowia

   • Wyższy wskaźnik dostępności zasilania w salach operacyjnych.