• View of hospital sign in front of the smart building, hospitals, Architect of efficiency.

  Dostępność zasilania w placówkach służby zdrowia

  • Przeczytaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Większe bezpieczeństwo pacjentów dzięki dostępności i niezawodności zasilania

    Od każdego szpitala oczekuje się świadczenia usług wysokiej jakości i zapewnienia pacjentom ciągłości opieki. Problemy z zasilaniem mogą wywołać poważne konsekwencje dla pacjentów szpitala, jego finansów, prowadzonych w nim działań technicznych, jego środowiska oraz wizerunku, dlatego stworzenie i konserwacja systemu zasilania w takich instytucjach ma kluczowe znaczenie. Ten artykuł poświęcony jest równowadze między architekturą, usługami i komponentami systemu, która może okazać się kluczem do prawdziwej niezawodności zasilania.

    Więcej informacji
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Wpływ niskiej niezawodności zasilania na wartość biznesową szpitala

    Od systemów zasilania w szpitalach oczekuje się ponadprzeciętnej niezawodności. Systemy podtrzymania życia i krytyczne składniki infrastruktury, takie jak systemy HVAC, komunikacyjne, zarządzające dokumentacją medyczną i zabezpieczające, muszą funkcjonować nawet podczas awarii energetycznej. W tym artykule dokonano ilościowej oceny wartości tych systemów w kontekście bezpieczeństwa pacjentów i omówiono ryzyko awarii zasilania, jej potencjalne skutki finansowe oraz metody łagodzenia ryzyka. Materiałem wyjściowym do opracowania artykułu były wywiady i ankiety przeprowadzone wśród dyrektorów finansowych i administratorów obiektów szpitalnych w USA.

    Więcej informacji