• Default Alternative Text

    e-Faktura

    Schneider Electric wprowadził e-Fakturę, nową formę przysyłania faktur w formacie elektronicznym.

    e-Faktura - nowa forma przesyłania faktur w formacie elektronicznym.

    Faktury mogą być przesyłane w formie pliku PDF na wskazany przez Państwa adres e-mail.
    Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej jest Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

    Nowy sposób przesyłania to:
    - faktura dostępna dla Państwa natychmiast po jej wystawieniu,
    - możliwość jej niezwłocznego zaksięgowania i rozliczenia,
    - łatwość składowania i archiwizowania na nośnikach elektronicznych,
    - ochrona zasobów naszej Planety przez mniejsze zużycie papieru i energii na przesłanie dokumentów.

    Zachęcamy do skorzystania z e-Faktury po wypełnieniu załączonego oświadczenia.

    Prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu na adres:

    e-Faktura
    Centrum Obsługi Klienta
    Schneider Electric Polska Sp. z o. o.
    Konstruktorska12, 02-673 Warszawa

    Uruchomimy e-Fakturę niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia.
    W przypadku zmiany danych lub rezygnacji z usługi e-Faktura, prosimy o skorzystanie z załączonych dokumentów: