Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Budynki - Zarządzanie Energią i Bezpieczeństwo
                         
                         
                         

                        Szpitale

                        Recepta na sukces

                         
                         
                         

                        Współczesne szpitale muszą spełniać wyjątkowe wymagania. Powinny korzystać z wielu technologii i danych związanych z ochroną życia, a równocześnie zapewnić sterylne i bezpieczne środowiska dla pacjentów.  Awarie są wykluczone.  Awaryjne źródła zasilania mogą w takich okolicznościach decydować o życiu lub śmierci.

                        Aby precyzyjnie kontrolować środowisko szpitalne, należy skorzystać ze zintegrowanego rozwiązania, które może dostarczyć firma Schneider Electric. To rozwiązanie może zapewniać niezakłócone zasilanie dla zaawansowanego wyposażenia medycznego i intensywnej opieki medycznej, precyzyjną kontrolę temperatury, przepływu powietrza i wilgotności oraz bezpieczne środowisko zapewniające spokój i umożliwiające szybszy powrót do zdrowia.

                        Nasze zintegrowane rozwiązania dla szpitali zapewniają niezawodne i ciągłe zasilanie, umożliwiające zmniejszenie zużycia energii bez obniżania poziomu jakości opieki medycznej. Ponadto nasze systemy oferują kompletny zestaw funkcji związanych z monitoringiem i raportami, gwarantując pełną zgodność z przepisami dzięki zabezpieczeniu elektronicznych magazynów informacji dotyczących wszystkich krytycznych zdarzeń, alarmów i parametrów związanych z budynkiem.

                          
                         
                        Dowiedz się więcej

                        Dowiedz się więcej 

                        Broszura

                         

                        Przykłady