Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Budynki - Zarządzanie Energią i Bezpieczeństwo
                         
                         
                         

                        Budynki biurowe

                        Najlepsze środowisko przy najniższym koszcie. Dzierżawcy i główny księgowy docenią Twoje starania.

                         
                         
                         

                        Zarówno w przypadku małych, pojedynczych budynków, jak również dużych kompleksów biurowych należy ograniczać koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz pozyskiwać najlepszych dzierżawców i uwzględniać ich wymagania. Firma Schneider Electric dostarcza rozwiązania umożliwiające utworzenie bezpiecznych, rentownych i energooszczędnych biurowców.

                        Korzyści związane z naszymi zintegrowanymi systemami zarządzania budynkami są następujące:

                        • Zwiększenie zysków dzięki maksymalizacji efektywności energetycznej i zmniejszeniu kosztów użytkowania.
                        • Pozyskanie i utrzymanie dzierżawców dzięki elastycznemu wykorzystaniu miejsca i spersonalizowanym środowiskom w budynkach.
                        • Zmniejszenie zużycia energii nawet o 30% zarówno w przypadku odnawiania budynków, jak i budowy nowych obiektów.
                        • Zgodność z dyrektywami dotyczącymi energii
                        • Zgodność z korporacyjnymi celami związanymi ze zobowiązaniami socjalnymi
                        • Zwiększenie wartości nieruchomości oraz wskaźników wykorzystania i rentowności

                         

                        Nasze zintegrowane rozwiązania można projektować, instalować i eksploatować po niższych kosztach.

                          
                         
                        Dowiedz się więcej

                        Dowiedz się więcej 

                        Broszura

                         

                        Przykłady

                         

                        Oficjalne dokumenty