Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Budynki - Zarządzanie Energią i Bezpieczeństwo
                        
                        
                        

                       Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

                       Szybkie wykrywanie, skuteczniejsza ochrona

                        
                        
                        

                       Bezpieczeństwo ludzi i budynków jest zależne od zdolności systemu do szybkiego reagowania na wykrywane i zgłaszane włamania i napadu, niezależnie od czasu i lokalizacji. Dlatego system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) jest podstawą zintegrowanego rozwiązania w zakresie systemów bezpieczeństwa, opracowanego przez pion Buildings Business  firmy Schneider Electric. Współpraca wszystkich aplikacji związanych z zabezpieczeniami umożliwia szybkie wykrywanie, identyfikowanie, zgłaszanie i reagowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa w budynku.

                       W przypadku naruszenia strefy bezpieczeństwa, czujniki ruchu i kontaktrony okienne wysyłają sygnały alarmowe do centrum zarządzania. Dzięki temu pracownicy służb ochrony moga reagować natychmiastowo. Alarmy zgłaszane i wysyłane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybsze reagowanie i zapewniają lepszą ochronę osób i mienia.

                       Dla pełniejszego wykorzystania inwestycji, możemy integrować systemy bezpieczeństwa i systemy zarządzania budynkami. W ten sposób czujniki systemów sygnalizacji włamania i napadu mogą kontrolować również oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie i wentylację odpowiednio do liczby osób przebywających w budynku. Takie podejście jest podstawą  efektywnego wykorzystania energii umożliwiającego uzyskanie znacznych oszczędności.

                         
                        
                       Dowiedz się więcej

                       Dowiedz się więcej 

                       Broszura