Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Budynki - Zarządzanie Energią i Bezpieczeństwo
                         
                         
                         

                        Na pewno ułatwimy obsługę Twoich inwestycji

                        Jesteśmy partnerem na cały okres eksploatacji budynku

                         
                         
                         

                        Budynki ewoluują zgodnie ze zmianą wykorzystania miejsca, wymagań użytkowników i technologii. Modernizacja systemów wyposażenia budynków jest bardzo ważna. Konserwacja prewencyjna i aktywny serwis są niezbędne do utrzymania maksymalnej rentowności budynku oraz redukcji kosztów związanych z awariami i naprawami wyposażenia.

                        Zagwarantowanie wzrostu wartości aktywów i maksymalnej wydajności systemów instalowanych w budynkach w kolejnych latach jest tak samo ważne dla nas, jak dla naszych klientów.

                        Eksperci zatrudnieni w dziale pomocy technicznej firmy Schneider Electric’s Buildings Business i personel wykonujący zadania związane z konserwacją mogą przeszkolić pracowników klienta w zakresie obsługi systemów lub pełnić funkcję personelu dodatkowego, zatrudnianego na podstawie elastycznych umów serwisowych.

                        Oferujemy kompletny zestaw usług związanych z monitorowaniem, konserwacją, efektywnym wykorzystaniem energii i eksploatacją:

                        • szkolenie
                        • powiadomienia dotyczące uaktualnień oraz instalacja sprzętu i oprogramowania
                        • kopie zapasowe baz danych
                        • ponowna konfiguracja oprogramowania
                        • rutynowa ponowna kalibracja
                        • przeglądy systemów zasilania, zdalne monitorowanie zużycia energii i kontraktowanie wydajności, ponowne oddawanie do eksploatacji i modernizacja
                        • naprawy awaryjne
                          
                         
                        Dowiedz się więcej

                        Dowiedz się więcej 

                        Skorzystaj z naszej pomocy