Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Budynki - Zarządzanie Energią i Bezpieczeństwo
                         
                         
                         

                        Klasy autoryzacji

                         
                         

                         

                        Wszystkie Firmy Partnerskie współpracujące z pionem Budynków Schneider Electric posiadają jedną z czterech klas autoryzacji: „Brązowy”, „Srebrny”, „Złoty” lub „Platynowy” Integrator Systemów. Klasa autoryzacji przyznawana jest Partnerowi na okres jednego roku w zależności od liczby lat współpracy z Schneider Electric, doświadczenia pracowników Partnera i potencjału organizacyjnego i finansowego jego firmy. Korzyści wynikające z uzyskania wyższej klasy autoryzacji są czynnikiem motywującym Partnerów do ciągłego podwyższania poziomu świadczonych przez siebie usług i podnoszenia wiedzy w zakresie technologii oferowanej przez Schneider Electric.

                        "Platynowy Integrator Systemów"

                        Najwyższa klasa autoryzacji "Platynowy Integrator Systemów" przyznawana jest firmom, które:

                        • posiadają cztery lub więcej lat doświadczeń w realizacji rozwiązań systemów firmy Schneider Electric,
                        • zatrudniają przynajmniej trzyosobową grupę inżynierów posiadających umiejętność samodzielnego projektowania, programowania, konfiguracji i uruchamiania oferowanych przez nas systemów,
                        • realizują bardzo wysoki obrót roczny,
                        • posiadają potencjał organizacyjny i finansowy, potwierdzony wielkością przyznanego kredytu kupieckiego, pozwalający na realizację nawet największych przedsięwzięć inwestycyjnych na różnych rynkach

                        "Złoty Integrator Systemów"

                        Klasa autoryzacji "Złoty Integrator Systemów" przyznawana jest firmom, które:

                        • posiadają co najmniej trzy lata doświadczenia we współpracy z Schneider Electric,
                        • zatrudniają dwóch lub więcej inżynierów z umiejętnością samodzielnego projektowania, programowania, konfiguracji i uruchamiania oferowanych przez Schneider Electric systemów oraz przedstawiciela handlowego dedykowanego w ramach organizacji Partnera do sprzedaży instalacji i systemów wykorzystujących technologie oferowane przez Schneider Electric,
                        • realizują wysoki obrót roczny,
                        • posiadają potencjał organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację dużych projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych,

                         

                        "Srebrny Integrator Systemów"

                        Klasa autoryzacji "Srebrny Integrator Systemów" przyznawana jest firmom, które:

                        • współpracują z Schneider Electric minimum jeden rok,
                        • zatrudniają co najmniej jednego przeszkolonego inżyniera, który posiada umiejętność samodzielnego projektowania, programowania, konfiguracji i uruchamiania oferowanych przez Schneider Electric systemów,
                        • realizują znaczny obrót roczny,
                        • posiadają potencjał organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację dużych i średnich systemów

                        "Brązowy Integrator Systemów"

                        Klasa autoryzacji "Brązowy Integrator Systemów" przyznawana jest firmom, które:

                        • współpracowały z Schneider Electric  jako Klient – kandydat na partnera przez co najmniej parę miesięcy,
                        • zatrudniają najczęściej jedną osobę zdolną do samodzielnego projektowania, programowania, konfiguracji i uruchamiania oferowanych przez Schneider Electric systemów,
                        • są w stanie samodzielnie zrealizować co najmniej jednego systemu w oparciu o technologie oferowane przez Schneider Electric
                          
                         
                        Dowiedz się więcej

                        Dowiedz się więcej 

                        Skorzystaj z naszej pomocy

                         

                        Przydatne linki