Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Budynki - Zarządzanie Energią i Bezpieczeństwo
                         
                         
                         

                        Filozofia współpracy

                         
                         

                         

                        Wszystkie rozwiązania i systemy oferowane przez naszą firmę w Polsce są wdrażane i realizowane przez naszych Partnerów. Dlatego też zakres współpracy i wsparcia świadczonego Partnerom jest zdecydowanie większy, niż przyjęte jest to w tradycyjnie rozumianych relacjach producent – dystrybutor. Nasza współpraca z Partnerami opiera się na wymianie wiedzy i doświadczeń, jak również braku konkurencji pomiędzy własną działalnością handlową, a działalnością Partnerów. Współpracując ze Schneider Electric nasi Partnerzy – Integratorzy Systemów mogą liczyć na:

                         

                        Wsparcie handlowe

                        • Profesjonalny zespół handlowy Schneider Electric przeznaczony wyłącznie do obsługi rynku Partnerów
                        • Wsparcie handlowe i koordynacja działań w konkretnych przedsięwzięciach
                        • Wspólne działania handlowe Schneider Electric i Partnerów
                        • Otrzymywanie od Schneider Electric informacji o potencjalnych klientach i projektach inwestycyjnych
                        • Pomoc w pracy z projektantami i przygotowywaniu mat. przetargowych
                         Pełną lojalność w stosunku do Partnerów (brak konkurencji pomiędzy własną działalnością realizacyjną Schneider Electric a działalnością Partnerów)

                        Wsparcie marketingowe

                        • Koordynację działań marketingowych Schneider Electric i Partnera
                        • Aktualne materiały i publikacje techniczne (katalogi produktów, broszury)
                        • Opisy systemów zrealizowanych przez Partnera umieszczone na liście referencyjnej Schneider Electric
                        • Bogate strony internetową i extranetową
                        • Narzędzia ułatwiające przygotowywanie ofert i projektów technicznych
                        • Coroczne spotkania Partnerów w Polsce
                        • Konferencje międzynarodowe (np. Exchange)

                        Zapewnienie konkurencyjnego całkowitego kosztu instalacji

                        • Dużą konkurencyjność cenową naszych produktów i elastyczność w zakresie kształtowania cen
                        • Dostęp do produktów innych producentów za naszym pośrednictwem
                        • Zaawansowanie technologiczne, elastyczność i otwartość naszych systemów oraz ich wysoką jakość i niezawodność
                        • Narzędzia inżynierskie do programowania i uruchamiania systemów umożliwiające efektywne wykorzystanie czasu pracowników Partnera
                        • Jasną wizję rozwoju systemów w zakresie ich architektury, możliwości i narzędzi

                        Wsparcie techniczne

                        • Pomoc w sporządzeniu oferty lub jej przygotowanie oraz wsparcie w efektywnym doborze produktów
                        • Weryfikację przez Schneider Electric ofert przygotowanych przez Partnera
                        • Wsparcie w zakresie projektowania i programowania (pomoc przy projektach technicznych, pomoc w tworzeniu i weryfikacja oprogramowania przygotowanego przez Partnerów, udostępnianie gotowych, sprawdzonych rozwiązań)
                        • Wsparcie na obiekcie (pomoc przy uruchomieniach systemów)
                        • Stronę extranetową dla Partnerów zawierającą między innymi aktualne wersje naszego oprogramowania oraz bieżące informacje i publikacje techniczne

                        Szkolenia

                        • Cykliczne szkolenia w naszych ośrodkach szkoleniowych w Warszawie i Krakowie
                         -   wysoki poziom i wymagania
                         -   koszt zwracany w formie upustu na produktach
                         -   wcześniej publikowany harmonogram
                        • Szkolenia i konferencje dla Projektantów
                        • Indywidualne szkolenia dla Partnerów
                        • Szkolenia dla klientów naszych Partnerów
                        • Szkolenia zagraniczne w naszych ośrodkach szkoleniowych w Malmö (Szwecja), Ashby (UK), Obersdorf (Niemcy), Boston, Dallas (USA) i innych

                        Pomoc finansową i prawną

                        • Przewidywalną politykę rabatową
                        • Ochronę cenową wypracowanych przedsięwzięć
                        • Konkurencyjne warunki handlowe i gwarancyjne
                        • W wyjątkowych wypadkach umowy konsorcjalne i wspólna realizacja przedsięwzięć
                          
                         
                        Dowiedz się więcej

                        Dowiedz się więcej 

                        Skorzystaj z naszej pomocy

                         

                        Przydatne linki