Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Szkolenia
                         
                         
                         

                        Continuum - administrowanie systemem (C4)

                         
                         

                        Opis kursu:

                        Kurs obejmuje zagadnienia związane z procedurą instalacji wszystkich składników potrzebnych do pracy z Continuum. Pokazane są sposoby konfiguracji kont użytkowników w Continuum oraz przyporządkowywanie odpowiednich uprawnień do różnych obiektów i czynności wykonywanych na stacji Continuum. Przedstawione są zagadnienia związane z konfiguracją złożonych alarmów, szablonów, list itp. Omawiane są wszystkie typu logów systemowych, sposoby zarządzania nimi, interpretacja i wykorzystanie zawartych w nich informacji w codziennej pracy administratora systemu Continuum. Uczestnicy szkolenia zaznajamiani są z procedurami obsługi w środowisku Windows ™ oraz zagadnieniami związanymi z bazą danych. Omówione są podstawowe zagadnienia umożliwiające podstawową administrację stacji Windows ™ oraz MS SQL ™. Każdy rozdział szkolenia jest uzupełniony odpowiednimi ćwiczeniami praktycznymi.

                        Uczestnicy: 

                        Osoby zajmujące się uruchamianiem i/lub nadzorem nad  systemami automatyki, systemami bezpieczeństwa oraz systemami zintegrowanymi.

                        Cel:

                        Nabycie zaawansowanych umiejętności w pracy z systemem Continuum, ułatwiających administrowanie systemem oraz jego uruchamianie.

                        Przygotowanie: 

                        Biegła znajomość obsługi komputerów klasy PC, systemów Microsoft ® Windows ™.     Ukończony kurs C1 „Continuum - konfiguracja systemu”, C2 „Continuum – programowanie w Plain English”.


                        Program kursu

                        Dzień 1

                        • Instalacja  Continuum Cyberstation ®.
                        • Tworzenie bazy danych, inicjalizacja stacji Continuum.
                        • Konfiguracja użytkowników i poziomów zabezpieczeń (Users, Security Level)
                        • Złożone alarmy.

                        Dzień 2

                        • Strony HTML w Continuum.
                        • Złożone szablony.
                        • Zadania administracyjne Windows .
                        • Tryb dystrybucji i opóźnienie.
                        • Obiekty BACNet na stacji roboczej.

                        Dzień 3

                        • Złożone listy.
                        • Zaawansowane elementy systemu Security.
                        • Utrzymanie bazy danych, backup'y.
                        • Właściwości stacji Continuum.
                        • Test sprawdzający.

                        Materiały szkoleniowe:   

                        Podręcznik Continuum – administracja systemem

                        Czas trwania 3 dni
                        Cena 1270 PLN
                        Lokalizacja Kraków
                         
                        Daty rozpoczęcia kursów