Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Szkolenia
                         
                         
                         

                        Continuum - kontrola dostępu (C3a)

                         
                         

                        Opis kursu:

                        Kurs obejmuje zasady konfiguracji i obsługi kontroli dostępu na bazie systemu Continuum. Poznanie możliwych do stosowania w systemie czytników i kart oraz innych urządzeń peryferyjnych, tworzenie rekordów personelu, grup personelu, tworzenie obszarów, konfigurowanie drzwi, przypisywanie dostępu do obszarów dla pojedynczych rekordów personelu i grup personelu, kopiowanie dostępu do obszarów pomiędzy rekordami personelu, itp. Ponadto omawiane jest konfigurowanie i korzystanie z listy Access Event (rejestru zdarzeń w systemie kontroli dostępu) dla pełnego monitorowania systemu kontroli dostępu, tworzenie specyficznych dla kontroli dostępu paneli graficznych, generowanie i zarządzanie alarmami, techniki sortowania personelu, ustawianie harmonogramów czasowych dostępu do obszarów i drzwi. Wszystkie ćwiczenia poparte są odpowiednimi ćwiczeniami praktycznymi.


                        Uczestnicy: 

                        Osoby zajmujące się uruchamianiem  i/lub nadzorem nad systemami bezpieczeństwa oraz systemami zintegrowanymi

                        Cel:                          

                        Nabycie umięjętności konfiguracji przejść do kontroli dostępu, tworzenia kart personelu. Podglądu i interpretacji zdarzeń z kontroli dostępu.

                        Przygotowanie:        

                        Biegła znajomość obsługi komputerów klasy PC, systemów Microsoft ® Windows ™.  Ukończony kurs  C1 „Continuum – konfiguracja  systemu”

                         Program  kursu


                        Dzień 1:

                        • Kontrola dostępu - podstawy.
                        • Obszary i drzwi.
                        • Karty personelu.
                        • Szablony do obszarów, drzwi, personelu.
                        • Rejestr zdarzeń w kontroli dostępu.
                        • Listy obiektów.

                        Dzień 2:

                        • Alarmy w kontroli dostępu.
                        • Panele graficzne w kontroli dostępu.
                        • Integracja z Episuite.
                        • Test sprawdzający.

                        Materiały szkoleniowe:  

                        Podręcznik Continuum - Security

                        Czas trwania 2 dni
                        Cena 850 PLN
                        Lokalizacja Kraków

                        Daty rozpoczęcia kursów