Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Efektywność energetyczna
     
   
   

  Wszystkie rozwiązania

   
     
   
   
   

  Skoordynowana ochrona przepięciowa dla odbiorników rozproszonych

   
   

   

   

  Wymagania użytkowników

  • Zasilanie Awaryjne uwzględnia 2 poziomy urządzeń: 
   - Urządzenia bardzo ważne (krytyczne), wymagające zasilania bezprzerwowego. 
    W centrach przetwarzania danych: serwery.
   - Urządzenia ważne, nietolerujące krótkotrwałych przerw zasilania. 
    W centrach przetwarzania danych: klimatyzacja pomieszczeń komputerowych, w czasie przekraczającym 10’ ( minut); procesy przemysłowe itp..
  • W rozbudowanych instalacjach w centrach przetwarzania danych ważne urządzenia są bardziej narażone na pośrednie skutki wyładowań atmosferycznych.


  Krótka charakterystyka

  • Ryzyko może być znacznie zmniejszone poprzez zastosowanie odpowiednich, skoordynowanych zabezpieczeń przepięciowych:
   - Zabezpieczenie typu I
   : instalowane w Głównej tablicy rozdzielczej NN bezpośrednio narażonej na skutki wyładowania atmosferycznego.
   - Zabezpieczenie
   typu II: instalowane w pobliżu odbiornika (w odległości mniejszej niż 30m), o niższym poziomie zabezpieczenia i zapewniające odpowiednią wytrzymałość na udary napięciowe.
  • Rozwiązanie SP_Canalis umożliwia wykonanie skoordynowanego układu zabezpieczeń w przypadku odbiorników zasilanych poprzez szyny. 


  Zalety dla użytkownika końcowego: pewność i bezpieczeństwo

  • Spokój umysłu: Certyfikowany sprzęt jednego producenta
  • Bezpieczeństwo: kombinacja aparatury MCB i SPD eliminuje ryzyko eksplozji SPD.
  • Zatwierdzone rozwiązanie: iFlexPower jest ‘głównym elementem’ instalacji zasilania awaryjnego, w połączeniu ze skoordynowanymi zabezpieczeniami przepięciowymi. W centrach przetwarzania danych może poprawić pewność zasilania o współczynnik 71,6 w przypadku wyładowania atmosferycznego.
  • Zmniejszenie wymiarów


  Zalety przy projektowaniu: proste i bezpieczne

  • Łatwe zestawienie: prosta konfiguracja (tylko 3 x odpowiedni aparat / obciążalność szyn).
  • Bezpieczeństwo: Ochronnik przepięciowy zawsze aktywny dzięki optymalnemu połączeniu z uziemieniem
  • SP_Canalis ułatwia zaprojektowanie instalacji


  Zalety dla instalatora: zaufanie i spokój

  • Łatwy dobór: tylko 3 x elementy / obciążalność szyn)
  • Łatwe do zainstalowania: połączenia wtykowe
  • Bezpieczeństwo: Ochronnik napięciowy zawsze aktywny dzięki optymalnemu połączeniu z uziemieniem
  • SP_Canalis ułatwia zastosowanie środków ostrożności

  Architektura rozwiązania

   

   
    
   
  Dowiedz się więcej

  Dowiedz się więcej 

  Centrum Obsługi Klienta

  Skontaktuj się z nami!