Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Efektywność energetyczna
     
   
   

  Wszystkie rozwiązania

   
     
   
   
   

  Ocena sieci elektrycznej

   
   

  Główne cechy

  • Ocena instalacji zarówno pod względem działania architektury sieci jak też stanu poszczególnych urządzeń.


  Krótka charakterystyka

  • MP4 to usługa konsultacyjna, której celem jest poprawa funkcjonowania sieci elektrycznej pode względem PEWNOŚCI i JAKOŚCI zasilania.

   

  Nasza propozycja

  • Ułatwienie klientowi optymalizacji eksploatacji i konserwacji poprzez skoncentrowanie się na urządzeniach elektroenergetycznych w jego procesach.
  • Główne elementy MP4 to zalecenia oparte na analizie niezawodności i ocenie wytrzymałości urządzeń, w celu uniknięcia ryzyka i awarii.

   

  Zalety i korzyści

  • Ocena MP4 dokonywana jest przez 2 konsultantów (projektantów) Schneider Electric: jeden z nich jest ekspertem do spraw sieci elektroenergetycznych, natomiast drugi jest ekspertem do spraw urządzeń elektrycznych. Ocena obejmuje 4 etapy:

  - Ustalenie zasad funkcjonowania procesu (powiązania z siecią elektroenergetyczną w celu analizy kosztów)
  - Obliczenia dotyczące niezawodności
  - Zgromadzenie danych urządzeń i ocena przeciążeń
  - Określenie zasad prowadzenia serwisu (przy użyciu wskaźnika krytyczności)

  • Opracowanie czterech „planów poprawy” opisanych szczegółowo w pełnym, sprawozdaniu na zakończenie oceny:

  - konserwacja utrzymująca sprawność urządzeń w oparciu o ich niezbędność,

  - modernizacja dostosowująca działanie sieci i wymagania wynikające z działalności

  - monitoring sprawdzający najważniejsze urządzenia

  - organizacja wykonania wcześniejszych planów         

  • Udostępnienie (odpłatne) wszystkich danych zgromadzonych za pośrednictwem serwera sieciowego.
    
   
  Dowiedz się więcej

  Dowiedz się więcej 

  Centrum Obsługi Klienta

  Skontaktuj się z nami!