Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Efektywność energetyczna
     
   
   

  Wszystkie rozwiązania

   
     
   
   
   

  Gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwie

   
   

   

   

  Główne cechy

  • Przedsiębiorstwa posiadające wiele oddziałów i złożone dane energetyczne.
  • Wzrost kosztów, spadek marży, limity emisji ograniczają rozwój. Energia w wielu przypadkach staje się w wielu przypadkach drugim lub trzecim co do wielkości wydatkiem kapitałowym w firmie. Jej zakup i wykorzystanie ma strategiczne znaczenie.

   

  Krótka charakterystyka

  • Oprogramowanie PowerLogic ION EEM jest przeznaczone dla przedsiębiorstw ukierunkowanych na wszechstronne oszczędzanie energii.

  Nasza propozycja

  • Rozwiązanie to obejmuje różnicowanie mediów i rodzajów danych w celu bezpośredniego ujmowania ilościowego kosztów energii i powiązanie ich z codzienną działalnością firmy.
  • Oszczędności zakładów przemysłowych mogą sięgać 15% lub więcej w przypadku energii zużywanej w procesach technologicznych i ponad 7% w ogólnych kosztach mediów pod warunkiem prawidłowej identyfikacji możliwości i rozwiązań (wg analiz Departamentu Energetycznego USA).
  • Oszczędności mogą być znacznie wyższe, jeśli uwzględnione zostanie dodatkowe zwiększenie wydajności oraz uniknięcie kosztów inwestycyjnych uzyskane w wyniku bardziej sprawnego i efektywnego wykorzystania infrastruktury energetycznej.
  • Dla każdego projektu oszczędnościowego spodziewany zwrot z z inwestycji może być często przekroczony, jeśli zastosowane programy będą uwzględniać standardowe techniki przemysłowe w pomiarach i kontroli.


  Zalety i korzyści

  • Utrzymanie kosztów programu oszczędzania energii na poziomie 1% do 2% całkowitych wydatków na energię (z pominięciem wydatków kapitałowych). PowerLogic ION EEM dostarcza wszystkich użytecznych informacji ułatwiających podjęcie decyzji dotyczących:

  - Wykorzystania Energii i Analizy Kosztów

  - Głównych Wskaźników Wydajności (KPI)

  - Zaopatrzenia w energię i weryfikacji rachunków

  - Kosztów energii przypadających na jednostkę produkcji

  - Rachunków częściowych i podziału kosztów

  - Poziomu odniesienia, porównań i prognoz energetycznych

  - Pomiarów i weryfikacji

  - Analiz dla wielu oddziałów i Sumowania (agregacja) Obciążeń

  - Analiz jakości zasilania

  - Centralnego gromadzenia danych energetycznych

  - Strony internetowej i Cyfrowej tablicy rozdzielczej

  - Jakości danych przedsiębiorstwa

  - Możliwości przetwarzania danych z różnych źródeł

  Architektura rozwiązania

   

   
    
   
  Dowiedz się więcej

  Dowiedz się więcej 

  Centrum Obsługi Klienta

  Skontaktuj się z nami!