Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Efektywność energetyczna
     
   
   

  Wszystkie rozwiązania

   
     
   
   
   

  Zmniejszanie obciążenia

   
   

   

   

  Charakterystyka:

  • Zmniejszenie opłat za zapotrzebowanie poprzez automatyczne zmniejszanie nieistotnych obciążeń w celu uniknięcia obciążeń szczytowych.
  • Uzyskanie niższych taryf poprzez współpracę z zakładami energetycznymi w celu obniżenia zapotrzebowania w razie potrzeby

  Główne cechy

  • Rozwiązania zmniejszające obciążenia są przydatne dla średnich lub dużych odbiorców energii elektrycznej, dla których duża część odbiorników ma niewielkie znaczenie.
  • Zmniejszanie obciążenia może być zaprogramowane tak aby uniknąć zapotrzebowania w porach szczytu. Takie rozwiązanie jest przydatne wówczas, gdy taryfa dostawcza zawiera opłaty za zapotrzebowanie.
  • Takie rozwiązanie może być też zaprogramowane do obsługi taryfy dostawczej uwzględniającej umowę o ograniczeniu zapotrzebowania.


  Rozwiązanie energooszczędne w celu uniknięcia zapotrzebowania szczytowego.

  • Struktura stawek zakładów energetycznych często zawiera kilka elementów. Rzeczywiste zużycie w okresie rozliczeniowym może być powiązane z dodatkowym elementem opartym na zużyciu w porach szczytu w określonym przedziale poprzedniego okresu, którym może być dwanaście miesięcy lub inny okres, na przykład sezon.Jeśli klient może uniknąć zapotrzebowania szczytowego lub niskiego w swym poborze energii, wówczas może zminimalizować część rachunku za pobór w porach szczytu, nawet jeśli całkowity pobór energii pozostaje niezmieniony.
  • Klienci mogący wyrównać swój pobór energii i uniknąć ustalania pór szczytowych mogą uzyskać znaczne oszczędności wynikające z opłat za zapotrzebowanie.
  • W przypadku gdy odbiorca posiada dostatecznie dużo nieistotnych odbiorników aby mieć wpływ na zapotrzebowanie szczytowe, wówczas może mieć możliwość zmniejszenia opłaty za zapotrzebowanie o 10% do 30%. Opłata za zapotrzebowanie może stanowić do 60% rachunku.  Rozwiązanie energooszczędne dla ograniczeń zapotrzebowania

  • Zakłady energetyczne stosują umowy ograniczające zapotrzebowanie jeśli mają trudności z dostarczaniem energii dla wszystkich klientów gdy pobór energii jest duży – np. podczas gorących miesięcy letnich. Proponują odbiorcom premie za czasowe ograniczenie zużycia przez krótki czas, gdy sieć jest znacznie obciążona.
  • Zwrot z inwestycji za ograniczenie zapotrzebowania może być różny, zaleznie od lokalnych stawek. Osiągnąć można obniżenie stawek za zużycie o 30%. Przykładowo, w przypadku gdy odbiorca posiada dostatecznie wiele odbiorników nieistotnych aby możliwe było zmniejszenie zapotrzebowania szczytowego, wówczas może mieć możliwość obniżenia stawki w zakresie 0.22 €/kW do 0.15 €/kW.
  • W obu przypadkach zastosowanie takiego rozwiązania zwraca się w ciągu roku lub wcześniej.


  Zalety i korzyści

  • Mierniki można zaprogramować w celu zaoferowania prostego rozwiązania dla użytkownika posiadającego niewielką ilość redukowanych obciążeń. Ilość obciążeń jest ograniczona przez liczbę punktów wejścia/wyjścia (IO) w mierniku oraz zależnie od sposobu wykorzystania tych punktów do włączenia obciążenia. Kolejność zmniejszania obciążeń jest zaprogramowana w mierniku, przy czym nie ma interfejsu dla użytkownika końcowego pozwalającego zmienić priorytety bez zmiany programu miernika lub przypisania IO.
  •  Przy zastosowaniu PLC układ może zawierać elastyczne rozwiązanie przydatne dla użytkownika posiadającego wiele odłączanych odbiorników/obciążeń. W tym przypadku kolejność odłączania jest zaprogramowana w PLC. Interfejs pozwala użytkownikowi końcowemu zmienić priorytety odłączania obciążeń.

  Architektura rozwiązania

   

   
    
   
  Dowiedz się więcej

  Dowiedz się więcej 

  Centrum Obsługi Klienta

  Skontaktuj się z nami!