Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Efektywność energetyczna
     
   
   

  Wszystkie rozwiązania

   
     
   
   
   

  Zalecane rozwiązania dla centrów przetwarzania danych

   
   

   

   

  Główne cechy

  • Ponieważ projektowanie, wykonanie i konserwacja instalacji dla centrów przetwarzania danych jest złożona i ryzykowna, wymaga dobrej znajomości rozwiązań, urządzeń i usług serwisowych, począwszy od wstępnego etapu projektowania aż po eksploatację.
  • Ciągłość działalności firmy zapewniająca wzrost przychodów, ponieważ przestoje z powodu braku zasilania mogą być znaczne.
  • Sprawność eksploatacyjna: w celu uzyskania jak najlepszego ROI zastosowanej infrastruktury
  • Możliwość modernizacji: zdolność dostosowania do szybkiego rozwoju technologii informatycznych


  Krótka charakterystyka

  • „Rozwiązania zasilania typu ‘Od końca do końca’ (ang. End to end’) dla centrów przetwarzania danych” IEC obejmują spójną bibliotekę zalecanych architektur, dla różnych poziomów mocy i redundancji.
  • Zalecana architektura jest określana przez schemat połączeń elektrycznych, specyfikację urządzeń, wymagania dla konserwacji, poczynając od przyłącza zasilającego aż do bardzo ważnych urządzeń odbiorczych.
  • Architektury te są w pełni zatwierdzone, z uwzględnieniem niezawodności wykonania i symulacji dotyczących: pewności zasilania, niezawodności, kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.


  Nasza propozycja

  • Niezawodność: Rozwiązania o wysokim stopniu pewności zasilania, jednolite, uwzględniające doświadczenie praktyczne. Jednorodne w całej instalacji zasilającej, od przyłącza zakładu elektroenergetycznego aż do ważnych urządzeń odbiorczych. Zgodność z klasyfikacją TIER opracowaną przez Uptime Institute.
  • Ciągłość działalności firmy / odzyskiwanie danych: Najważniejsze dane są dostarczane do właściwej osoby we właściwym czasie.
  • Zatwierdzone rozwiązania posiadają: 4 poziomy redundancji (w oparciu o zalecenia TIER), współczynnik pewności zasilania od 99,993 do 99,99999996%, oszacowany Całkowity Koszt Posiadania (w celu ułatwienia wyboru najlepszej alternatywy uwzględniającej potrzeby użytkownika), możliwość modernizacji bez wyłączania.


  Zalety i korzyści

  • Rozwiązania te są jednolite, ponadto uwzględniają doświadczenie praktyczne. Ponieważ o wytrzymałości łańcucha decyduje najsłabsze ogniwo – proponują one jednolite rozwiązania dla całej instalacji zasilającej.
  • Łączą one możliwości pomiarowe i kontrolne pozwalające panować nad ryzykiem i wykrywać usterki.
  • Wstępnie zaprojektowane rozwiązania pozwalają zwiększyć wydajność, lepiej zaprojektować i sprawdzić poprawność aniżeli w przypadku projektów jednorazowych.

  Architektura rozwiązania

   

   

  Charakterystyka

  • Pewność zasilania: sprawdzenie niezawodności (wartości statystyczne dla niezawodności i pewności zasilania)
  • Oszczędność energii: „Rozwiązania typu ‘Od końca do końca’ (ang. End to end’) dla centrów przetwarzania danych” łączą w sobie możliwości pomiarów energii w głównych urządzeniach, dostarczając kierownikom obiektów dane o potencjalnych oszczędnościach.
  • Wpływ na środowisko: Dobór urządzeń jest zoptymalizowany pod względem ich minimalnego wpływu na środowisko (mniejsze straty, przekroje przewodów miedzianych, ilości tworzyw sztucznych, itp.)
    
   
  Dowiedz się więcej

  Dowiedz się więcej 

  Centrum Obsługi Klienta

  Skontaktuj się z nami!