Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Efektywność energetyczna
     
   
   

  Wszystkie rozwiązania

   
     
   
   
   

  Zalecane rozwiązania dla budynków Opieki Zdrowotnej

   
   

   

   

  Zalecane rozwiązania dla budynków Opieki Zdrowotnej

  Główne cechy

  • Ponieważ projektowanie, wykonanie i konserwacja instalacji w szpitalach są złożone i obarczone ryzykiem - wymagają dobrej znajomości rozwiązań, urządzeń i usług, począwszy od wstępnego projektu aż do eksploatacji.
  • Bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze: zasilanie musi być ciągłe, zakłócenia elektryczne nie mogą wpływać na pracę urządzeń od których zależy życie pacjentów.
  • Minimalizacja ryzyka jest konieczna. Zapobieganie przerwom w zasilaniu, uwzględnienie wszelkich środków zapobiegawczych.


  Krótka charakterystyka

  • Rozwiązania IEC układów zasilania typu ‘Od końca do końca’ (ang. End to end’) dla obiektów Opieki Zdrowotnej zawierają spójną bibliotekę zalecanych architektur, dla różnych poziomów mocy i redundancji.
  • Zalecana architektura określana jest przez jej schemat połączeń elektrycznych, specyfikację urządzeń, począwszy od zasilania aż po bardzo ważne urządzenia odbiorcze.


  Nasza propozycja

  • Spokój umysłu: Rozwiązania o wysokim stopniu pewności zasilania, jednolite, uwzględniające doświadczenie praktyczne. Jednorodne w całej instalacji zasilającej, od przyłącza zakładu elektroenergetycznego aż do ważnych urządzeń odbiorczych. Zgodne z normami.
  • Ciągłość działalności firmy / odzyskiwanie danych: Najważniejsze dane są dostarczane do właściwej osoby we właściwym czasie.
  • Zatwierdzone rozwiązania zapewniające: 3 poziomy redundancji, współczynnik niepewności zasilania od 17,26 do 0,64 godziny w rocznej skali przerw w zasilaniu, oszacowany Całkowity Koszt Posiadania (w celu ułatwienia wyboru najlepszej alternatywy uwzględniającej potrzeby użytkownika).


  Zalety i korzyści

  • Rozwiązania te są jednolite, uwzględniają doświadczenie praktyczne. Ponieważ o wytrzymałości łańcucha decyduje najsłabsze ogniwo – proponują one jednolite rozwiązania dla całej instalacji zasilającej.
  • Łączą one możliwości pomiarowe i kontrolne pozwalające panować nad ryzykiem i wykrywać usterki.
  • Wstępnie zaprojektowane rozwiązania pozwalają zwiększyć wydajność, lepiej zaprojektować i sprawdzić poprawność aniżeli w przypadku projektów jednorazowych.

  Architektura rozwiązania

   

   

  Charakterystyka

  • Pewność zasilania: analiza niezawodności (wartości statystyczne dla niezawodności i pewności zasilania)
  • Oszczędność energii: „Rozwiązania typu ‘Od końca do końca’ (ang. End to end’) dla obiektów Ochrony Zdrowia” łączą w sobie możliwości pomiarów energii w głównych urządzeniach, dostarczając kierownikom obiektów danych o potencjalnych oszczędnościach.
  • Wpływ na środowisko: Dobór urządzeń jest zoptymalizowany pod względem ich maksymalnej sprawności i minimalnego wpływu na środowisko (mniejsze straty, przekroje przewodów, ilości tworzyw sztucznych, itp.)
    
   
  Dowiedz się więcej

  Dowiedz się więcej 

  Centrum Obsługi Klienta

  Skontaktuj się z nami!