Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Wsparcie
         
         
         

        Oprogramowanie Ecodial 4.4

        Program do projektowania sieci rozdzielczych nn

         
         

        Nowości Ecodial 4.4

        Nowy wygląd i funkcjonalność aplikacji
        - Nowa paleta symboli
        - Kontynuacja obliczeń po napotkaniu błędu
        - Możliwość pracy przy kilku otwartych aplikacjach
        - Nowe produkty w bazie danych (Acti9 i Easypact CVS)
        - Poprawiony moduł charakterystyk (zapis do pliku, wydruk w kolorze)
        - Możliwość wydruku listy kablowej

        Funkcje programu

        Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole
        Obliczanie prądów zwarciowych, impedancji oraz spadków napięć zgodnie z normą międzynarodową IEC 364- 5-523  oraz zaleceniami obliczeniowymi Cenelec R0 64-003
        Przewodnik doboru aparatów elektrycznych i szynoprzewodów
        Dobór źródeł, przewodów oraz aparatów zabezpieczających
        Zestawienie obwodów
        Zestawienie obliczeń
        Zestawienie elementów
        Porównanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników
        Eksport schematów jednokreskowych do formatu DXF

         

        Ecodial4.4 liczy sieci o następujących parametrach:

        • Napięcie 220 do 690 V
        • Częstotliwość 50 lub 60 Hz
        • Układ sieci TT, TN lub IT
        • Źródła do 4 jednakowych transformatorów lub generatorów (można zdefiniować  dwa zespoły źródeł: jeden podstawowy, drugi rezerwowy).

        Schemat sieci

        Ecodial operuje na tzw. blokach (kilka indywidualnych elementów sieci zgrupowanych w jeden blok, np.: Źródło = Transformator + Przewód + Zabezpieczenie). Ich wykorzystanie w trakcie tworzenia obwodu znacznie przyspiesza pracę i chroni użytkownika przed popełnieniem błędu.

         

        Prąd zwarciowy

        Ecodial oblicza prąd zwarciowy minimalny i maksymalny (zależny od stopnia nagrzania przewodów) dla każdego rodzaju zwarcia (jedno-, dwu-, i trójfazowe oraz zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią)

        Spadek napięcia

        Ecodial sprawdza maksymalny dopuszczalny spadek napięcia, i umożliwia użytkownikowi zoptymalizowanie sieci poprzez indywidualne ograniczanie spadków w każdym obwodzie

        Wyłączniki

        Ecodial proponuje odpowiedni wyłącznik w oparciu o typ sieci, prąd obciążenia, prąd zwarciowy w obwodzie, sprawdzane są też wymagania dotyczące ochrony przed dotykiem pośrednim w sieciach TN. Program oferuje dodatkowe narzędzie do porównywania charakterystyk czasowo-prądowych wybranych wyłączników..

         Baterie kondensatorów

        Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych harmonicznych.

         Przemienniki Częstotliwości

        Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :
          - prąd znamionowy silnika
          - rodzaj rozruchu.

        Szynoprzewody

        Ecodial dobiera odpowiedni typ szynoprzewodów w oparciu o rodzaj sieci (oświetleniowa, rozdzielcza, przesyłowa) a następnie sprawdza ich wytrzymałość elektrodynamiczną.

        Kable

        Ecodial wyznacza minimalny dopuszczalny przekrój żyły kabla na 1 fazę oraz przekroje przewodów neutralnych i uziemiających.
        Weryfikacja poprawności doboru kabla przez sprawdzenie:
          - spadku napięcia
          - ochrona przed dotykiem pośrednim
          - obciążalności zwarciowej

        Baterie kondensatorów

        Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych harmonicznych..

        Przemienniki Częstotliwości

        Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :
          - prąd znamionowy silnika
          - rodzaj rozruchu.

        Ochrona przed dotykiem pośrednim

        W celu zapewnienia wyłączenia w ciągu wystarczająco krótkiego czasu, Program sprawdza czy prąd ziemnozwarciowy jest większy od nastawy zabezpieczenia zwarciowego (biorąc pod uwagę tolerancję), a w razie konieczności proponuje zwiększenie przekrojów przewodów lub zastosowanie zabezpieczeń różnicowoprądowych. W przypadku zastosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych, program dobierze ich odpowiednie nastawy w zależności od typu sieci i stopnia ochrony.

        Wyniki

        Wszystkie obliczenia w programie mogą być wyeksportowane do formatu RTF (Rich Text Format) a następnie obrabiane w dowolnym edytorze tekstu.
        Utworzony projekt po wyeksportowaniu może zostać zaimportowany do programu Rapsody(wczytane zostaną urządzenia sieci dobrane w czasie obliczeń.

           
         

        Ecodial 4.4

         

        > Pobierz

         
           
           
         

        Poradnik

         

        > Pobierz

         
           
          
         
        Dowiedz się więcej

        Dowiedz się więcej 

        Centrum Obsługi Klienta

        Skontaktuj się z nami!