Wybierz kraj/region z menu lub kliknij go na mapie świata *
Country Selector Alternate Image
Wsparcie
          
          
          

         Oprogramowanie Ecodial 4.8

          
          

         Nowości Ecodial 4.8

         Nowy wygląd i funkcjonalność aplikacji
         - Poszerzona paleta symboli
         - Kontynuacja obliczeń po napotkaniu błędu
         - Poprawiony moduł charakterystyk

         Funkcje programu

         Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole
         Obliczanie prądów zwarciowych, impedancji oraz spadków napięć zgodnie z normą międzynarodową IEC 364- 5-523  oraz zaleceniami obliczeniowymi Cenelec R0 64-003
         Przewodnik doboru aparatów elektrycznych i szynoprzewodów
         Dobór źródeł, przewodów oraz aparatów zabezpieczających
         Zestawienie obwodów
         Zestawienie obliczeń
         Zestawienie elementów
         Porównanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników
         Eksport schematów jednokreskowych do formatu DXF

          

         Ecodial4.4 liczy sieci o następujących parametrach:

         • Napięcie 220 do 690 V
         • Częstotliwość 50 lub 60 Hz
         • Układ sieci TT, TN lub IT
         • Źródła do 4 jednakowych transformatorów lub generatorów (można zdefiniować  dwa zespoły źródeł: jeden podstawowy, drugi rezerwowy).

         Schemat sieci

         Ecodial operuje na tzw. blokach (kilka indywidualnych elementów sieci zgrupowanych w jeden blok, np.: Źródło = Transformator + Przewód + Zabezpieczenie). Ich wykorzystanie w trakcie tworzenia obwodu znacznie przyspiesza pracę i chroni użytkownika przed popełnieniem błędu.

          

         Prąd zwarciowy

         Ecodial oblicza prąd zwarciowy minimalny i maksymalny (zależny od stopnia nagrzania przewodów) dla każdego rodzaju zwarcia (jedno-, dwu-, i trójfazowe oraz zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią)

         Spadek napięcia

         Ecodial sprawdza maksymalny dopuszczalny spadek napięcia, i umożliwia użytkownikowi zoptymalizowanie sieci poprzez indywidualne ograniczanie spadków w każdym obwodzie

         Wyłączniki

         Ecodial proponuje odpowiedni wyłącznik w oparciu o typ sieci, prąd obciążenia, prąd zwarciowy w obwodzie, sprawdzane są też wymagania dotyczące ochrony przed dotykiem pośrednim w sieciach TN. Program oferuje dodatkowe narzędzie do porównywania charakterystyk czasowo-prądowych wybranych wyłączników..

          Baterie kondensatorów

         Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych harmonicznych.

          Przemienniki Częstotliwości

         Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :
           - prąd znamionowy silnika
           - rodzaj rozruchu.

         Szynoprzewody

         Ecodial dobiera odpowiedni typ szynoprzewodów w oparciu o rodzaj sieci (oświetleniowa, rozdzielcza, przesyłowa) a następnie sprawdza ich wytrzymałość elektrodynamiczną.

         Kable

         Ecodial wyznacza minimalny dopuszczalny przekrój żyły kabla na 1 fazę oraz przekroje przewodów neutralnych i uziemiających.
         Weryfikacja poprawności doboru kabla przez sprawdzenie:
           - spadku napięcia
           - ochrona przed dotykiem pośrednim
           - obciążalności zwarciowej

         Baterie kondensatorów

         Program dobiera baterię kondensatorów w oparciu o wyliczony współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych harmonicznych..

         Przemienniki Częstotliwości

         Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :
           - prąd znamionowy silnika
           - rodzaj rozruchu.

         Ochrona przed dotykiem pośrednim

         W celu zapewnienia wyłączenia w ciągu wystarczająco krótkiego czasu, Program sprawdza czy prąd ziemnozwarciowy jest większy od nastawy zabezpieczenia zwarciowego (biorąc pod uwagę tolerancję), a w razie konieczności proponuje zwiększenie przekrojów przewodów lub zastosowanie zabezpieczeń różnicowoprądowych. W przypadku zastosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych, program dobierze ich odpowiednie nastawy w zależności od typu sieci i stopnia ochrony.

         Wyniki

         Wszystkie obliczenia w programie mogą być wyeksportowane do formatu RTF (Rich Text Format) a następnie obrabiane w dowolnym edytorze tekstu.
         Utworzony projekt po wyeksportowaniu może zostać zaimportowany do programu Rapsody(wczytane zostaną urządzenia sieci dobrane w czasie obliczeń.

            
          

         Ecodial 4.8

          

         > Pobierz

          
            
            
          

         Poradnik

          

         > Pobierz

          
            
           
          
         Dowiedz się więcej

         Dowiedz się więcej 

         Centrum Obsługi Klienta

         Skontaktuj się z nami!