Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Default Alternative Text

   Różnorodność i integracja

  Inicjatywy

  Schneider Electric realizuje inicjatywy zespołów ogólnoświatowych i lokalnych, które mają na celu promowanie kultury różnorodności i otwartości, równości płci, współpracy między kobietami, programów kreowania liderów i forów wymiany opinii. W krajach, w których prowadzimy działalność na największą skalę, działa trzydzieścioro ambasadorów różnorodności i integracji. Ich rolą jest wdrażanie polityki firmy w praktyce — na całym świecie. Polityka ta realizowana jest między innymi poprzez: dni różnorodności, zasady organizacji urlopów macierzyńskich, nawiązywanie kontaktów, imprezy dla kobiet-liderów, warsztaty dotyczące równości płci przeznaczone dla liderów, programy promujące kobiety w roli liderów i inne inicjatywy.

  • Brazylijskie przedsiębiorstwo grupy Schneider Electric zdobywa nagrodę 2016 WEP Silver Trophy

   Brazylijskie przedsiębiorstwo grupy Schneider Electric zdobyło nagrodę 2016 Silver Trophy w kategorii dużych korporacji w uznaniu działań na rzecz równości płci. Nagrodę wręczono podczas gali 2016 WEP Brazil Award, która odbyła się 29 marca w Foz do Iguacu, w Brazylii. Jury podkreślało szczególne zaangażowanie firmy w inicjatywę HeforShe w Brazylii.

   Default Alternative Text
  • Singapurskie przedsiębiorstwo grupy Schneider Electric wśród zwycięzców konkursu HeForShe IMPACT Awards

   Singapurskie przedsiębiorstwo grupy Schneider Electric 27 kwietnia wygrało konkurs HeForShe Impact Awards (organizowany przez oddział ONZ Kobiety w Singapurze) w kategorii dużych korporacji.
   Konkurs HeForShe Impact Awards jest inicjatywą wspieraną przez ONZ Kobiety. Singapurski oddział ONZ Kobiety przyznawał swoją nagrodę po raz pierwszy, a do konkursu zgłosiło się aż 70 podmiotów. Ważnym kryterium wyboru laureatów było zaangażowanie w inicjatywę HeforShe w Singapurze.

   Default Alternative Text
  • „eaSE Her Life” — tureckie forum kobiet Schneider Electric

   24 lutego wystartowała pierwsza inicjatywa tureckiego przedsiębiorstwa grupy Schneider Electric skierowana do kobiet: „eaSE Her Life”. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje prezes krajowej jednostki, Bora Tuncer. Kobiety ze wszystkich tureckich placówek Schneider Electric miały okazję podzielić się doświadczeniami i sprawdzonymi praktykami postępowania, a także porozmawiać z kierownictwem firmy na temat postrzegania kobiet w miejscu pracy oraz sposobów pokonywania trudności w rozwoju kariery kobiet, którym przypisuje się wyłącznie rolę matek i żon.

   Default Alternative Text
  • Chile — ratyfikacja zasad wzmacniania pozycji kobiet

   Santiago de Chile, marzec 2016 r. — W kontekście obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet prezes chilijskiego przedsiębiorstwa grupy Schneider Electric, Cándido Gutiérrez, podpisał zasady wzmacniania pozycji kobiet (WEP — Women Empowerment Principles), przyłączając się w ten sposób do globalnego zobowiązania zainicjowanego w 2015 r. przez dyrektorów Schneider Electric z 15 krajów. Cándido Gutiérrez podkreślił, że zapewniając kobietom właściwą pozycję w naszej organizacji, działamy na rzecz innowacyjności, kreatywności i zróżnicowania dającego nam przewagę nad konkurencją.

   Default Alternative Text
  • Lean IN — impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Singapurze

   8 marca w Singapurze Dzień Kobiet świętowało ponad 200 uczestniczek.
   Wszystkie panie otrzymały od kolegów kartki z życzeniami i gratulacje z tytułu osiągnięć zawodowych. Prezes na kraj, Saulo Spaolans, podpisał zasady wzmacniania pozycji kobiet i strategię stwarzania im jak najlepszych warunków do rozwoju. Szefowie pionu handlowego, ogólnoświatowego łańcucha dostaw i kadr wzięli udział w dyskusji panelowej, podczas której podzielili się swoimi doświadczeniami i przykładami związanymi z miejscem kobiet w organizacji. Wezwali też panów do aktywnego wspierania kobiet w życiu zawodowym.

   Default Alternative Text
  • Przyszłość kobiet w zarządzaniu

   W dniach 25 i 26 stycznia w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja Deutsche Bahn Women in Management z udziałem 200 menedżerek. Rada Rodriguez, wiceprezeska naszej grupy na Europę Środkową i Wschodnią, wygłosiła odczyt pt. „Design the change” poświęcony działaniom podejmowanym przez organizacje z myślą o przyszłości. Zaprezentowała znaczenie różnorodności i integracji dla grupy Schneider Electric, a także bieżące inicjatywy z tej dziedziny realizowane w Niemczech, w tym projekty partnerskie „GO MINT”, „Charta der Vielfalt” oraz „women & work”.

   Default Alternative Text
  • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

   3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ)! W Ameryce Południowej promujemy kulturę szacunku, pogłębiania wiedzy i motywacji wśród wszystkich pracowników i lokalnych społeczności. Mieliśmy okazję organizować akcję „Usiądź na moim wózku” (czyli w istocie, „postaw się na moim miejscu”), by wszyscy pracownicy mogli osobiście przekonać się, jakie trudności pokonują na co dzień osoby z niepełnosprawnościami, i jak wielkim hartem ducha muszą się wykazywać. Sesja była źródłem wiedzy, inspiracji i motywacji do wytrwałości!

   Default Alternative Text
  • Dowód uznania dla naszej liderki w strefie iberyjskiej

   Ainoa Irurre, nasza wiceprezeska ds. kadr w strefie iberyjskiej, została w grudniu 2015 roku w Barcelonie uhonorowana nagrodą AQ Awards dla najlepszego dyrektora ds. kadr. Jest to cenny dowód uznania za całoroczną pracę i przebieg kariery zawodowej w Schneider Electric. Ainoa jest jedną z głównych promotorek kultury różnorodności w Hiszpanii.

   Default Alternative Text
  • La Tribune Women's Award 2015

   Co roku — począwszy od 2009 gazeta ekonomiczna „La Tribune” przyznaje utalentowanym kobietom nagrody w różnych dziedzinach: nauki, biznesu, cyfryzacji, startupów... W grudniu Christel Heydemann, wiceprezeska Schneider Electric ds. porozumień globalnych, odebrała nagrodę w kategorii „Inteligentne miasto”. Gratulujemy!

   Nagrody w tej dziedzinie przyznawane są kobietom kreującym wybitne wizje miast przyszłości.

   Default Alternative Text
  • Francja dzieli się z Japonią doświadczeniami w dziedzinie równowagi płci

   16 września delegacja japońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych zapoznawała się ze stosowanymi we Francji metodami wspierania rozwoju zawodowego kobiet, równowagi w życiu prywatnym oraz równości w obszarze wynagrodzeń i rekrutacji. Delegaci spotkali się z trzema Ambasadorkami Zawodów Technicznych, które opowiadały o swoich karierach w obszarze techniki i zarządzania, które udaje im się łączyć z aktywnym życiem rodzinnym. Podczas wizyty w nowym żłobku dla dzieci pracowników goście mogli zobaczyć, w jaki sposób firma wspiera rodzicielstwo.

   Default Alternative Text
  • Belgijski znak różnorodności

   Dla Schneider Electric w Belgii już od kilku lat różnorodność jest czymś oczywistym i koniecznym i stanowi źródło przewagi konkurencyjnej.
   Już po raz drugi spółka przedstawiła swój plan różnorodności władzom Regionu Stołecznego Brukseli, u których zyskał on formalną akceptację.
   Tylko 21 przedsiębiorstw w Regionie Stołecznym Brukseli uzyskało prawo do posługiwania się znakiem różnorodności, który oficjalnie potwierdza zobowiązania podjęte w tej dziedzinie.
   W belgijskiej spółce naszej grupy zasady różnorodności stosowane są w wielu ważnych wymiarach, takich jak równowaga płci, pochodzenia i wieku, a także poprzez dywersyfikację kanałów rekrutacji i stwarzanie równych szans w firmie — na etapie rekrutacji i wdrażania osób nowo zatrudnionych, ale przede wszystkim poprzez zaangażowanie naszych pracowników.

   Default Alternative Text
  • Warsztaty dla liderów na temat równości płci

   Trwające pół dnia warsztaty dla liderów na poziomie komitetu zarządzającego są inicjatywą Dyrektora Generalnego Schneider Electric, Jeana-Pascala Tricoire'a.
   Uczestnicy warsztatów poznają biznesowe uzasadnienie dla zmian zmierzających do większej równowagi płci, a także oceny bieżącego stanu tej równowagi w naszej firmie, analizy czynników zakłócających tę równowagę oraz twarde
   zobowiązanie do realizacji konkretnego planu działań.
   W ostatnich dwóch latach warsztaty takie były organizowane dla komitetów zarządzających w poszczególnych krajach i na poziomie rady biznesowej (Business Board), a wzięło w nich udział ponad 20 zespołów liczących łącznie 300 menedżerów. Inicjatywa jest konsekwentnie, kaskadowo prowadzona na coraz niższych poziomach — obecnie na średnim szczeblu zarządzania.
   W ostatnich 3 miesiącach warsztaty odbyły się w Holandii, Danii, Polsce i Brazylii

   Default Alternative Text
  • Doskonałość w dziedzinie różnorodności i integracji

   17 września 2015 roku malezyjskie przedsiębiorstwo grupy Schneider Electric otrzymało nagrodę „Excellence in Employee Diversity & Inclusion Strategies” w konkursie HR Excellence Awards zorganizowanym przez HR Magazine.
   Malezyjska jednostka Schneider Electric zdobyła tę nagrodę — przyznawaną za doskonałość strategii różnorodności i integracji — w uznaniu konsekwentnych działań na rzecz równości płci w organizacji. Różnorodność i integracja to integralne składniki kultury organizacyjnej firmy. Uwzględniane są w procesach rekrutacji, szkoleń i rozwoju zawodowego, są też fundamentem stwarzania wszystkim pracownikom jak najlepszych warunków do wykorzystania indywidualnego potencjału. Firma wdrożyła kilka programów — między innymi konkurs Go Green in the City dla studentów, w którym w skład każdego zespołu musi wchodzić co najmniej jedna kobieta, program wzmacniania pozycji kobiet, szkolenia z dziedziny równowagi płci i kampanię HeForShe w ramach inicjatywy Impact 10x10x10, która strategicznie wspiera biznes poprzez zaangażowanie pracowników w stwarzanie kobietom jak najlepszych warunków do rozwoju i wykorzystania swojego potencjału w miejscu pracy.

   Default Alternative Text

   Wróć do strony głównej Różnorodność i integracja

   Różnorodność i integracja
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.