FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jaka jest różnica w działaniu układów sterowania żaluzjami z blokadą mechaniczną i z blokadą elektryczną?

Blokada mechaniczna (łącznik) -  układ działa na zasadzie łącznika, po naciśnięciu klawisza, pozostaje on w pozycji aktywnej i roleta porusza się do osiągnięcia skrajnego położenia, bądź do momentu aż klawisz zostanie wciśnięty do pierwotnej pozycji (roleta musi być wyposażona w układ wykrywający skrajne położenie który odłączy zasilanie w odpowiednim momencie).
 
Blokada elektryczna (przycisk) -  układ działa na zasadzie przycisku dzwonkowego, wciśniecie klawisza powoduje ruch rolety, po puszczeniu klawisza, sprężyna powoduje automatyczne jego cofnięcie i roleta zatrzymuje się.


 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?