FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są maksymalne pojemności zliczania liczników cześciowych i całkowitych typu ME ? Kiedy i jak jednostki zmieniają się z kWh na MWh?

Wszystkie inforamcje są w tabeli poniżej:
 
Licznik częściowy
ME 1-faz                                                ME 3-faz 63A                                         ME 3-faz 5A z TI <= 150/5A
ME 3-faz 5A zTI > 150/5A
Pojemość
99,99 MWh
999,9 MWh
Display on the 4 digits on the right, with the "P" letter on the left side
od 0,0 KWh do 999,9 KWh
od 0 KWh do 9 999 KWh
 
następnie od 1 000 KWh do 9 999 KWh
następnie od 10,00 MWh do 99,99 MWh
 
następnie od 10,00 MWh do 99,99 MWh
następnie od 100,0 MWh do 999,99 MWh
 
 
 
 
 
 
      Licznik całkowity
ME 1-faz                                                ME 3-faz 63A                                         ME 3-faz 5A z TI <= 150/5A
ME 3-faz 5A z TI > 150/5A
Pojemość
999,99 MWh
9 999,9 MWh
Display on the 5 digits
                       od 0 KWh do 99 999 KWh 
od 0,00 MWh do 999,99 MWh
 
następnie od 100,00 MWh do 999,99 MWh
następnie od 1000,0 MWh do 9 999,9 MWh
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?