FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są wartości nastaw potencjometrów w softartach grupy ATS01N2* (zasilanie 3x400 VAC)?

Soft-Start ATS01N2* posiada 3 potencjometry sterujące:
Nastawy czasowe realizowane są na potencjometrach nr 1(czas uruchomienia) oraz potencjometrze nr 3 (czas zatrzymania) i  zawierają się w zakresie od 1 do 10 sekund ,co definiuje krok 2,5 sekundy na głównej podziałce (A-B-C-D-E).
Nastawa napięciowa - drugi potencjometr (poziom napięcia startowego),  pozwala na regulację od 30% do 80% wartości znamionowej napięcia, czyli zakres 120-320V z podziałką główną 50 V.
 

Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?