FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza komunikat SCF wyświetlany przez Altistart 22?

Błąd SCF - Błąd zwarcia na wyjściu rozrusznika

Należy:

- Wyłączyć rozrusznik
- Sprawdzić połączenia przewodów i izolację elektrycznąsilnika
- Sprawdzić tyrystory obwodu mocy
- Sprawdzić stycznik by-pass (styk zamknięty)
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?