FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza komunikat PIF wyświetlany przez rozrusznik Altistart 48?

PIF - Inwersja fazy. Kierunek wirowania faz nie zgadza się z nastawą PHr w menu zabezpieczeń. Należy zamienić dwie fazy zasilania lub ustawić PHr=0.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?