FAQ techniczne

Zadaj pytanie

W jaki sposób zmienić nastawę przekładnika w miernikach serii IEM3000?

Do zmiany nastawy przekładnika prądowego w licznikach IEM3000 należy wykonać następujące kroki:
1)Uruchomić tryb konfiguracyjny wg. załączonej instrukcji

2) W Menu- Setup poprzez 3 sec wciśnięcie przecisku ok wybrać polecenie Ratio i wprowadzić wartości prądowe uzwojeń przekładnika
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?