FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza komunikat E-20 wyświetlany przez Altivar 212?

 Błąd E-20 - Przeciążenie momentem. Zbyt duża wartość parametru F402. Zbyt mała impedancja silnika. Należy powtórzyć auto-test i zmniejszyć wartość parametru F402.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?