FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co się stanie ze stycznikiem A, gdy styki stycznika B zostaną zespawane w przypadku, gdy styczniki zintegrowane są blokada mechaniczną?

Jeżeli stycznik B został zespawany (nawet jedno pole), to siła sprężyny powrotnej może nie wystarczyć, aby oderwać sklejony zestyk.

Dlatego ruchoma cześć elektromagnesu (stycznika B) nie powróci do pozycji beznapięciowej. Stycznika A nie będzie się dało załączyć.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?