FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy moduł kontroli izolacji powoduje wyzwolenie wyłącznika Compact NSX?

Nie. Moduł kontroli izolacji wykrywa i sygnalizuje spadek własności izolacyjnych w obwodzie odbiornika (układy TN-S lub TT), ale nie powoduje wyzwolenia wyłącznika. Sygnalizacja odbywa się poprzez czerwoną lampkę LED umieszczoną na przedniej osłonie urządzenia. Moduł pozwala na zamontowanie styków pomocniczych umożliwiających przekazywanie sygnału spadku własności izolacyjnych do zdalnych obwodów zewnętrznych.W sytuacji spadku własności izolacyjnych poniżej nastawionego przez użytkownika poziomu minimalnego, następuje zaświecenie lampki LED i zamknięcie styków pomocniczych. Moduł pozwala na anulowanie sygnału zakłócenia tylko poprzez naciśnięcie przycisku ręcznego kasowania.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?