FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jaki jest ciężar i nominalne ciśnienie gazu SF6 w komorze wyłączników SN z serii LF ?

Ciężar i nominalne ciśnienie gazu SF6 w komorze wyłączników SN z serii LF przedstawia poniższa tabela:

 
Typ aparatu Ciśnienie względne [bar] Ciśnienie bezwzględne [bar] Całkowita  pojemność SF6 [l] Całkowita waga SF6 [kg]
LF1 1,5 2,5 65 0,399
LF2 1,5 2,5 75 0,461
LF3 1,5 2,5 100 0,614
LFP 1,5 2,5 127,50 0,783
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?