FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie dane potrzebne są przy obliczeniach kategorii bezpieczeństwa SIL (Safty Integrity Level) lub PL (Performance Level) odnoszące się do serwo napędów Lexium 32?

Dane potrzebne do obliczeń kategorii SIL lub PL odnoszące się do serwo napędów Lexium 32 to:
Life time (IEC 61508) = 20 lat
SFF (IEC 61508) Safe Failure Fraction = 88,6 %
HFT (IEC 61508) Hardware Fault Tolerance Type A subsystem = 1
PFH (IEC 61508)Probability of Dangerous Hardware Failure per Hour = 8.6*10-10 1/h
MTTFd (ISO 13849-1) Mean Time to Dangerous Failure = 1504 lat
DC (ISO 13849-1) Diagnostic Coverage = 90%
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?