FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile gazu SF6 (w kg) znajduje się w wyłączniku SN typu SF2/ISF2?

W wyłączniku SN typu SF2/ISF2 znajduje się następująca ilość gazu SF6:
 
Typ aparatu Ciśnienie względne [bar] Ciśnienie bezwzględne [bar] Całkowita  pojemność SF6 [l] Całkowita waga SF6 [kg]
SF2 3,5 4,5 117,45 0,720
ISF2 1,5 2,5 65,25 0,402
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?