FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile gazu SF6 znajduje się w wyłączniku SN z serii SF1 typ 1?

Dla wyłącznika SN z serii SF1 typ 1 podaje się następujące ilości gazu:
 
Typ Aparatu Ciśnienie względne [bar] Ciśnienie bezwzględne [bar] Całkowita  pojemność SF6 [l] Całkowita waga SF6 [kg]
SF1 typ 1 (400A, 630A) 0,5  1,5 23,85  0,147
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?