FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile gazu SF6 znajduje się w wyłącznikach SN typy FG?

Dla wyłączników SN z serii FG chrakterystyczne dane na temat ilości gazu podane są w poniższej tabeli
 
Typ aparatu Ciśnienie względne [bar] Ciśnienie bezwzględne [bar] Całkowita  pojemność SF6 [l] Całkowita waga SF6 [kg]
FG1 2,5 3,5 56,00 0,347
FG2 1,5 2,5 71,25 0,442
FG2.2 2,5 3,5 107,10 0,664
FG3 2,5 3,5 94,50 0,585
FG4 2,5 3,5 183,75 1,139
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?