FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Z jakich referencji składa się podstawowa wisząca 5 rzędowa obudwa Prisma G w wykonaniu IP30 ?

Podstawowa wisząca konfiguracja 5 rzędowej obudowy Prisma G w wykonaniu IP30 składa się z:

- obudowy - referencja 08105
- drzwi pełnych - referencja 08125
- szyn do aparatury modułowej - 5 x referencja 03001
- płyt czołowych z wycięciem na aparaturę modułową - 5 x referencja 03203

Widok obudowy:
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?