FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jak skonfigurować aktor roletowo/załączający: MTN649908 i MTN649912 do pracy z wybranym trybem?

Każdy kanał aktora może pracować w trybie roletowo-żaluzjowym lub załączającym. W trybie załączającym jeden kanał roletowy jest podzielony na dwa niezależne kanały załączające. Wszystkie kanały są domyślnie ustawione do pracy w trybie roletowym.
Zmiana trybu pracy:
  1. Naciśnij przycisk ręcznego sterowania Hand (E) przez 3 sekundy i kontynuuj przyciskanie.
Po 3 sekundach dioda LED ręcznego sterowania (D) zacznie migać, natomiast dioda statusu LED (H) pokaże aktualny tryb pracy kanałów aktora.
  • Dioda statusu LED miga -> tryb roletowy
  • Dioda statusu LED jest włączona -> tryb załączający
  1. Kontynuuj przytrzymanie przycisku ręcznego sterowania Hand. Jednocześnie wciśnij dwa przyciski wybranego kanału (G) aktora. Tryb pracy zostanie zmieniony na załączanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli dioda statusu LED będzie na stałe włączona.
  2. Puść wszystkie klawisze. Dioda LED ręcznego sterowania zostanie wyłączona.
 
W przypadku zmiany konfiguracji trybu pracy aktora z załączającego na roletowy, wykonaj czynności 1-3. Zmiana zostanie wprowadzona jeżeli dioda statusu LED przy konkretnym kanale będzie migała.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?