FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy panele graficzne HMISCU można wyposażyć w dodatkowe moduły I/O?

Nie. Panele HMISCU nie są rozbudowywalne o dodatkowe moduły I/O. Poniższa tabela zawiera informacje na temat zintegrowanych wejść/wyjść HMISCU.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?