FAQ techniczne

Zadaj pytanie

W jaki sposób przenieść projekt rozdzielnicy z jednego pliku programu Rapsody do drugiego ?

W zakładce Rozdzielnica w lewy dolnym rogu wybrać symbol Import . Wybrać z dysku projekt źródłowy po czym przenieść wybrane rozdzielnice do aktualnego projektu za pomocą symbolu .
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?