FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są domyślne dane do logowania w Endura, Sarix oraz VideoXpert?

Domyślne dane do logowania w produktach w Endura, Sarix oraz VideoXpert znajdują się w poniższej tabeli. Jeżeli podane wartości nie zezwalają na dostęp należy skontaktować sie z administratorem.
 
Urządzenie Użytkownik Hasło
Endura Web Interface (SM5000, SM5200, NSM520) admin admin
Endura SSH (SM5000, SM5200, NSM5200, VCD5000, VCD5202, NET5402R-HD, UDI5000-CAM, UDI5000-MTRX) root pel2899100
Endura Windows Login (WS5050, WS5060, WS5070, WS5080) WS50x0 Administrator (Substitute the x with the model of the workstation) 2899100
Endura WS5200 Software admin admin
Sarix Web Interface admin admin
Sarix SSH root pel2899100
VideoXpert Accessory Server SSH pelco Pel2899100
VideoXpert Enhanced Decoder SSH decoder pelco
VideoXpert OpsCenter Local Credentials localadmin localadmin
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?