FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Gdzie zapisywane są zrzuty ekranu falowników z serii ATV900?

Zrzuty ekranu falowników z serii ATV900 zapisywane są w pamięci panela sterowniczego w folderze PRTSCR.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?