FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy bramki ComX 200/210 można wyposażyć w moduł komunikacyjny Zigbee?

Tak. Bramki ComX 200/210 można doposażyć w moduł komunikacji Zigbee o symbolu EBXA-USB-Zigbee.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?