FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Na jaki okres zapisu danych pozwala wbudowana pamięc bramek ComX?

W zależnośći od typu bramki oraz w szczególnośći od ustawionego interwału można przyjąć następujące możliwe okresy zapisu:
1)Dla bramek ComX 200/210 do kilku tygodni (256 MB flash)
2)Dla bramek ComX 510 do 2 lat (256 MB flash + 4GB SDRAM)
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?