FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile gazu SF6 (w kg) znajduje się w rozdzielnicy SN z serii FBX typ C-C-T1?

W rozdzielnicy SN z serii FBX typ C-C-T1 ilość gazu SF6 wynosi 2,57 kg.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?