FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile gazu SF6 [kg] znajduje się w rozdzielnicy SN z serii SM6 ?

Ilość gazu SF6 [kg] w rozdzielnicy SN z serii SM6 zależy od rodzaju pola. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabelka:
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?