FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Przy jakiej wartości resetują się liczniki analizatorów ION?

W zależności od modelu licznika ION istnieją różne domyślne ustawienia resetowania rejestrów energii. Lista domyślnych zakresów rejestrów znajduje się w załączniku oraz w poniższym zestawieniu.
 
Nazwa licznika Domyślny zakres licznika Maksymalna wartość energii
ACM3710 0 999,999,999
ACM3720 0 999,999,999
ION6200 10,000,000 999,999,999
ION6300 0 999,999,999
ION7300 10,000,000 999,999,999
ION7330 10,000,000 999,999,999
ION7350 10,000,000 999,999,999
ION7500 0 999,999,999
ION7550 10,000,000 999,999,999
ION7600 0 999,999,999
ION7650 10,000,000 999,999,999
ION7700 0 999,999,999
ION8300 0 999,999,999
ION8400 0 999,999,999
ION8500 0 999,999,999
ION8600 10,000,000 999,999,999
ION8650 10,000,000 999,999,999
ION8800 0 999,999,999

Aby nie utracić dokładności zapisu energii skumulowanej zaleca się ustawienie maksymalnej wartości rejestru energii na poziomie 10 000 0000. 16777215 (=2^24-1) jest absolutnie największą wartością dopuszczaną przez rejestry 32 bitowe zgodne z formatem IEEE bez utraty wartości.
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?