FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile gazu SF6 (kg) znajduje się w wyłączniku SN typu ISF1?

Dla wyłącznika SN z serii ISF1  podaje się następujące ilości gazu:
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?