FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jaka jest różnica pomiędzy modułami Ethernet TSXETZ410 i TSXETZ510?

Oba moduły oferują dokładnie taką samą funkcjonalność, z tą różnicą, że moduł TSXETZ510 posiada dodatkowo 8 Mbajtów zarezerwowanych dla użytkowników.
Karty katalogowe obu produktów zamieszczono poniżej.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?