FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jaka jest rezystancja obudów Kaedra?

Obudowy Kaedra są zgodne z normą IEC 60670-1. Rezystancja izolacji obudów jest zdefiniowana w normie w sekcji 14. Zgodnie ze standardami oporność izolacji obudów Kaedra spełnia wymagania normy, i nie jest mniejsza niż 5 MΩ.
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?